Den gode historie

Gennem deltagelse i projekt Team Herning har deltagerne lært at man kan, hvis man vil og at man kan ændre sine vaner og livsstil gennem en målrettet indsats.

De unge er:

  • blevet mere bevidste om, hvad det betyder at opstille og opnå mål
  • blevet bedre til at omgås andre og til at fungere i grupper
  • blevet mere tilfredse med deres krop og er blevet fysisk stærkere
  • blevet forholdsvis afklarede om deres uddannelsesmæssige fremtid

 

Klik her for læse at evalueringen af Team Herning 2014/2015.

Følg os

Følg os på Facebook.