Ambassadører

Team Herning har ambassadører, der støtter og styrker projektet med deres viden og erfaringer.
Er du interesseret? Så kontakt os for at høre mere om, hvordan du kan blive Team Herning ambassadør.

Michael Nørager
Ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse, Aarhus Universitet
“Det er en gevinst at være en del at Team Herning, uanset hvilken rolle du spiller. Det er meningsfuldt at bidrage til menneskers udvikling og at være i et fællesskab, hvor man er sammen om at hjælpe og styrke hinanden til at få et mere meningsfuldt liv. Verden har brug for flere af den slags initiativer”
Ulrich Gorm Albrechtsen
Kommunikationschef, Danmarks Cykle Union
-“Det at hjælpe et projekt som Team Herning godt undervejs er nærmest en samfundspligt. De unge mennesker, som er en del af projektet, får støtte, vejledning og en værdifuld mulighed for at finde en vej frem – det vil jeg gerne være med til at støtte. Med min virken vil jeg gerne bidrage til, at endnu flere får kendskab til projektet, og det vigtige for-mål det har – og så kan jeg måske også spille lidt cykel-faglighed på banen…”
Niels Møller Jensen
Administrerende direktør, Herning Vand
“Lette drivende hvide skyer på en blå himmel. Gule raps-marker, grønne cykeltrøjer, fællesskab i sol, blæst og regn. Uendelige mange gode ind-tryk, smil og samtaler under træning og på vejen mod Paris. En skattekiste af gode oplevelser. Glæden ved at gense en ung rytter flere år senere. Det giver rigtig god mening at arbejde med at modne unge mennesker i et frivilligt fællesskab med gode mennesker.”
Allan Andreasen Kortnum
Direktør, Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier
“Vi har stor brug for indsatser, som det Team Herning er eksponent for. I det hele taget er det rigtig stærkt, når civil-samfundet træder ind og bidrager til at løse de ud-fordringer, vi som individer og samfund står med. Danmark er et foreningsland og for rigtig mange af os har vi fået vores demokratiske dannelse og mødt rollemodeller for livet i foreninger. Som samfunds-borger er jeg stolt af Team Hernings indsats”
Henrik Kastbjerg
Administrerende direktør, ITM8 og IT Relation
“Team Herning gør en kæmpe forskel for unge mennesker i lokalområdet, og jeg er stolt over at kunne støtte op om dette værdifulde arbejde. Det at have et mål i livet fx gennem sport og fællesskab er så vigtigt for at kunne tro på sig selv. Når det lykkes, hvad enten det er privat som menneske eller fx i form af en uddannelse eller et job, så giver det et boost, som er guld værd senere i livet. Vi har brug for de unge mennesker og den energi de bringer med ud i erhvervslivet. Jeg bidrager meget gerne til Team Herning projektet”
Mia-Maja Bach Pedersen
Tidligere ungrytter, Team Herning
“At være en del er Team Herning, som ungrytter er en chance man ikke skal tage forgivet, da man gennem går en udvikling i fællesskab med resten af holdet, hvor man støtter op om hinanden fra første træning til man står i Paris. Projektet er med til at skubbe ung som voksen videre med en følelse af at have givet noget til andre menneskers liv”
Mads Bille
Kunstnerisk Chef, Den Jyske Sangskole
“Team Herning gør med sine initiativer et nødvendigt og klogt arbejde for at hjælpe unge, usikre mennesker med at få retning, mening og struktur på deres hverdag. Team Hernings møder mel-lem unge mennesker og mennesker med mere livs-erfaring er effektive, nogle gange krævende og altid fyldt med godt humør. Det store årlige projekt, hvor unge og erfarne cykler sammen til Paris er så krævende, at de unge, som gennemfører den lange cykeltur, for altid vil have fået styrket deres selvtillid, når de ruller ind i Paris”
Anne Mette Bang Rasmussen
Udvalgsformand Børn og familie, Herning Byråd
“Troen på at alle kan noget, opbygning af relationer tilsat stærke frivillige kræfter, gør en positiv forskel for de unge som takker ja til at blive en del af Team Herning. Den store indsats Team Herning gør har jeg stor respekt for og den fortjener anerkendelse. Alle børn og unge har brug for at være en del af et fællesskab, mange unge har gennem årene fundet det her, lært at sætte sig mål og nå det! Det er så sejt!”
Alex Pedersen
Direktør, Grand Dépant Copenhagen Denmark 2022
“Da jeg blev kontaktet af Team Herning, var det helt naturligt og en selvfølgelig-hed at jeg sagde ja til at være ambassadør for projektet. Team Herning er menings-fuldt og er med til at udvikle, samt give unge mennesker et “skub” i den rigtige retning, hvor de lære, at ved sammen-hold, disciplin og engagement er intet umuligt”
Poul Michelsen
Hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Vest
Fællesskabet og glæden ved at lykkes i samspil med andre har vi alle brug for. Team Herning er et tilbud til udvalgte unge med særlige behov. De unge får chancen for at vokse og styrkes som mennesker ved i et fællesskab at opleve euforien over at kunne overkomme en fysisk udfordring. Det er særligt i vores tid vigtigt med sådanne indsatser, og derfor stor applaus til alle, der lægger tid og ressourcer i at få det til at ske.