Team Herning 2025

Foreløbig tidsplan for Team Herning 2025 🚴🏻🇫🇷

 • Orienteringsmøder i april for unge og forældre + de voksne deltagere
 • Unge starter træning maj 2024 (mandage og torsdage)
 • Voksentræning starter 8. maj 2024 (onsdage)
 • Ungetrænere og unge på overnatning 7.-8. juni 2024
 • Torsdag 22. august 2024: De unge får deres racercykler og optages i Team Herning
 • Fællestræning sidst i september
 • Udendørstræning slutter 10. oktober (indendørs vintertræning begynder 22. oktober 2024)
 • Weekendtur i november 2024 og i februar 2025
 • Desuden et par sociale arrangementer i løbet af vinteren
 • Udetræning genoptages xx dato i 2025 (lørdagstræning både for unge og voksne)
 • Fællestræning sidst i april 2025 (både lørdag og søndag fra Herning)

Paris: Søndag 6. juli til 13. juli 2025

Cykelholdet Team Herning har som formål at bidrage til sundhed og trivsel for unge mellem 14 og 16 år, med særligt fokus på unge mennesker, der er i risiko for ikke at kunne gennemføre en uddannelse eller har svært ved at fungere blandt andre unge.

Team Herning er et fælles projekt – cykelholdet der gør en forskel – hvor man hjælper hinanden frem mod målet, byder ind med sine personlige ressourcer og modtager den hjælp, man har brug for. Vi er en gruppe i alle aldre, både kvinder og mænd, der ønsker at hjælpe og kan lide at motionere ved at køre på cykel. Team Herning er ikke en cykelklub, der kører cykelløb eller en cykelklub, der arrangerer en turisttur til Paris.

De voksne på holdet består af to grupper – rytterne og servicegruppen. Vi vil fungere som en samlet gruppe, hvis formål er at støtte de unge cykelryttere på Team Herning Ungdom. Disse er udtaget i et samarbejde med skolerne i Herning Kommune.

 

Deltagelse på Team Herning er tidskrævende. Udover den regelmæssige cykeltræning skal du have tid til at deltage i holdets øvrige aktiviteter.

Vi afslutter vores indsats med en fælles cykeltur til Paris i uge 28 hver andet år. Første gang i 2015. Et projekt med ca. 80 deltagere kræver, at der træffes en del beslutninger. Derfor har Team Herning en styregruppe bestående af: teamchef, servicechef, holdkaptajner, sponsorchef, kasserer og pressechef. Herudover har en række af deltagerne særlige opgaver som trænere for ungdomsgruppen, læge, sygeplejerske, cykelmekaniker, m.fl.

 

Rytterne forpligtiger sig til både regelmæssig træning og aktiv deltagelse i holdets aktiviteter. Det indebærer deltagelse i såvel sponsoraktiviteter som øvrige holdaktiviteter. Det er en fritidsaktivitet, der giver livskvalitet og sundhed.

Indsamlede midler og sponsorater anvendes til Team Hernings støtteprojekter. Målet er, at vi kan indsamle 500.000 kr. Deltagerne betaler selv deres udgifter i forbindelse med deltagelsen.

Du skal regne med en udgift på 10.000 kr. som Voksenrytter. Beløbet betales i to rater. Et depositum på 4.000 kr. ved tilmelding, restbeløbet betales i foråret 2025. Deltagerbetalingen dækker cykeltøj og fællesudgifter herunder hoteller på turen til Paris. Udgiften til racercykel og vedligeholdelse af cyklen er ikke med i betalingen.

 

Er du en del af Serviceholdet, skal du betale 5.000 kr.

Holdet sammensættes ud fra følgende kriterier:

 

 • Deltagerne skal som udgangspunkt have bopæl i Herning Kommune

 • Deltagerne skal have mulighed for regelmæssigt at kunne deltage i træningen

 • Holdet skal have en rimelig fordeling imellem kvinder og mænd

 • Holdet må gerne bestå af både nybegyndere og erfarne cykelmotionister

 • Deltagerne må gerne spænde bredt, både aldersmæssigt (min. 18 år ), uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt

 • Deltagerne skal have mulighed for at deltage i holdets aktiviteter